සීමාසහිත ෆුජියන් ෂෙන්යැන්ග් පයිප්ලයින් සමාගමට ආනයනික නිෂ්පාදන මාර්ග හඳුන්වා දීම පිළිබඳව උණුසුම් සුබ පැතුම්

විශාල විෂ්කම්භයකින් යුත් PE පයිප්ප (උපරිම විෂ්කම්භය ¢ 1200), HDPE ද්විත්ව බිත්ති විඛාදන පයිප්ප සහ වානේ පටි ශක්තිමත් කරන ලද සර්පිලාකාර විඛාදන පයිප්ප (උපරිම විෂ්කම්භය ¢ 2400) ආදිය හඳුන්වා දීම පිළිබඳව සීමාසහිත ෆුජියන් ෂෙන්යැන්ග් පයිප්ලයින් ටෙක්නොලොජි සමාගමට උණුසුම් සුබ පැතුම්.


තැපැල් කාලය: මැයි -21-2020